Produkter

TRYKKING

Trykking av borebrønn foregår ved at en tetter borhullet med en hydraulisk mansjett og presser med vann i høyt trykk ned i brønnen. Dette vil åpner sprekker/slepper i fjellet og gi mer tilsig og større vannmengde i brønnen. Metoden kan også brukes på gamle borebrønner hvor tilsiget har gradvis blitt redusert.

Trykking av borebrønn
Pumpeanlegg

PUMPEANLEGG

Vi leverer og monterer komplett pumpeanlegg for hytter, hyttefelt, hus, gardsbruk og vannverk. Det brukes som oftest senkepumper for å få opp vannet. Den blir montert med spesiell drikkevannskabel og plastslage som går opp og inn i bolig. For hytteanlegg blir det ofte montert kun en kran på veggen for tapping. Hytter uten strøm blir det montert håndpumper eller det kan monteres en elektrisk senkepumpe som er tilpasset et strømaggregat.