GRUNNVANN, VERDENS VIKTIGSTE GEOLOGISKE RESSURS

Vi har løsningene for ditt prosjekt

Grunnvann er kanskje verdens viktigste geologiske ressurs. Grunnvann er som regel dannet ved at nedbør siger gjennom jordsmonnet og fyller porerom og sprekker i løsmasser og fjell. Grunnvannets kjemiske sammensetning vil derfor ofte gjenspeile nedbør, prosesser i jordsmonnet, forurensing og reaksjoner med mineraler i berggrunnen.
I forhold til overflatevann har grunnvann vanligvis stabil kvalitet og kvantitet og er langt bedre beskyttet mot forurensing.

Gudbrandsdal Beønnboring

OM OSS

Gudbrandsdal Brønnboring AS holder til i Kvam i Gudbrandsdalen, dalenes dal. Firmaet vart i 1986 stifta av Hallvard Larsen og Svein Lien. Vi startet med en lastebilmontert Nemek borerigg og en IR kompressor.

Firmaet har i dag 6 personer i arbeid, og 2 rigger i drift.

Alle våre borebrønner blir innmeldt og lagt inn i NGU’s brønndatabase. Gudbrandsdal Brønnboring er medlem av MEF’brønnboringsgruppe

Løsmasseboring

TJENESTER

Vi utfører boring etter vann både i fjell og løsmasser til hus, hytter og gårdsbruk, samt boring til vannverk både privat og kommunalt. Energiboring for boliger til store brønnparker, fundamentering til bygg, horisontalboring for kryssing av vei og jernbane og miljøbrønner for avfalls-deponier. Den største økningen innen oppdrag de siste år er boring av energibrønner med kollektorslanger til varmepumper for boligoppvarming.

  • Løsmassebrønn
  • Fjellbrønn
  • Energiboring
  • Horisontalboring
  • Fundamentering
  • Spesialboring

Finn ut mer

Fjellbrønn

PRODUKTER

I tillegg til at vi har over 30 års erfaring innen brønnboring leverer og monterer vi komplett pumpeanlegg for hytter, hyttefelt, hus, gardsbruk og vannverk. Vi trykker også borebrønner for å åpne sprekker/slepper i fjellet og gi mer tilsig og større vannmengde i brønnen.

  • Trykking
  • Pumpeanlegg

Finn ut mer